Aranykerék

Utazás a színes vonalak mentén

Sematikus vonalhálózati térképek a hazai gyakorlatban

2019. január 04. - Aranykerék

A sematikus vonalhálózati térképek a térképszerű ábrázolások közé tartoznak. Szigorúan véve nem igazi térképek ezek, csak amolyan „térképszerűek”. Rajtuk az egyes földrajzi elemek általában nincsenek jelölve, nem méretarányosak, mondhatni az ilyen térképek kifejezetten információszegények, mégis fontos szerepet tölthetnek be az utazás előtti és közbeni tájékozódásban. Az ilyen térkép fő célja tehát egy jól lehatárolt területen a közösségi közlekedési vonalak, és azok kapcsolódási pontjainak bemutatása – minél egyszerűbben és áttekinthetőbben.

(Bár szigorúan véve a terminológia szerint ezek a térképszerű ábrázolások nem tartoznak a térképek közé, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban ezeket is – minden további magyarázkodás nélkül – térképnek nevezzük.)

Egy „francia típusú” sematikus térkép
Forrás: cities.blog.hu

Bonyolult egyszerűsítés

Az egy adott város vagy kisebb-nagyobb, jól lehatárolt térség tömegközlekedési vonalhálózatának elemeit bemutató sematikus rajzot készíteni nem is olyan egyszerű, mint elsőre tűnhet. Az ilyen térképnek több egymásnak ellentmondó követelménynek kell megfelelni. Mindenek előtt átláthatónak, letisztultnak kell lennie, minél kevesebb felesleges, zavaró adattal. Ugyanakkor mégis kellően informatívnak, jól használhatónak, a gyors és egyszerű tájékozódást elősegítőnek kell lennie. Jó kompromisszumot kell kötni. A rajzolónak szem előtt kell tartani azt az elvet, hogy „a kevesebb néha több”, ugyanakkor nehéz meghúzni azt a határt, hogy mi legyen feltüntetve és mi maradjon le az ábráról. Természetesen az ilyen típusú térképről sem maradhat le a jelmagyarázat, jó ha vannak tájékoztatást nyújtó listák, feliratok.

A vonalhálózati sémarajzok ősének az 1931-es londoni metrótérképet szokás tekinteni. A Harry Beck nevéhez fűződő térképen csak vízszintes, függőleges és 45 fokos szögben elforgatott, különböző színekkel megjelölt vonalak voltak, természetesen az állomások nevével együtt. A földrajzi elemek közül egyedül a Temze folyó vázlatos, hasonlóan leegyszerűsített vonalrajza szerepelt a térképen, minden más, az adott cél szempontjából felesleges(nek tartott) részletet nélkülözött a térkép.

London 1933-as metrótérképe
Fotó: London Transport Museum / index.hu

A magyarországi gyakorlatban egyelőre nem igazán terjedt el ez az egyszerűsített ábrázolásmód, finoman szólva nincsenek régmúltra visszatekintő hagyományai. Így egységes gyakorlatról sem beszélhetünk, az alkalmazott irányelvek, jelölések közötti átfedés inkább csak véletlenszerű – már ahol találunk ilyet. Sok város esetében egyszerűen nem készült ilyen jól használható ábra. Az alábbiakban a kivételeket szeretnénk összegyűjteni, szükségszerűen a teljesség igénye nélkül. Igyekeztünk a nagyobb és a kisebb városokból is válogatni, kiemelve a követendő és a kerülendő megoldásokat, végül egy regionális (térségi) és egy országos példát is bemutatunk.

(Az alábbiakban több esetben – terjedelmi okokból – csak egy térképrészletet vagy kicsinyített térképet teszünk közzé. A képaláírásban megadott link alatt elérhetőek a sematikus térképek eredeti méretükben.)

Budapest

A budapesti sematikus térképek itt is vízszintes, függőleges és 45 fokos vonalakból épülnek fel. Ezek a vonalak színesek, a gerincvonalak (metró, elővárosi vasút) vastagabb vonallal lettek jelölve. Következetesen szerepel a térképen az utca és a településrész neve is, de azok kevéssé feltűnő szürke színnel lettek jelölve, így azok nem nyomják agyon a megállók (megállócsoportok) neveit. A nagyobb csomópontokat (átszállóhelyeket) kiemelt téglalapok jelölik.

Rengeteg információt kellett minél kisebb helyre bezsúfolni, és ezt a lehetőséghez mérten jól megoldották. Budapestet több kisebb, jól kezelhető területrészekre bontották. Az egyes területekről külön lapok készültek (pl. Pest belső kerületei, Újpest, Dél-Pest, agglomerációs területek, egyes külső kerületek, stb.)

Ki kell emelni, hogy a térkép az aktuális lezárásokat, tereléseket, tervezett pótlásokat is tartalmazza.

kepkivagas_bkk.PNG

Részlet a Pest belső kerületeinek vonalhálózatát bemutató térképről
Forrás: bkk.hu

Szeged

A szegedi térkép készítői jól ismerték fel, hogy nem kell mindenáron ragaszkodni az „őstörténeti” egyenes vonalakhoz. A város közel szabályos pókhálós (sugaras-gyűrűs) szerkezetű. Nem lett volna célszerű a körgyűrűket „leszögletesíteni”. Csak jót tett a térképnek, hogy ezt az eltérést az alapelvektől be merték vállalni a készítők. A térképen a Tisza egyszerűsített vonalát is feltüntették.

kepkivagas_szeged-1.PNG

Szeged sematikus vonalhálózati térképe
Forrás: szkt.hu

Itt érdemes mellétenni a nem sematizált változatot is. Ezen a térképen egy újabb ötletes megoldás jelenik meg: A helyi nevezetességek, tájékozódási pontok (pl. víztornyok, templomok, múzeumok, állatkert, stb.) egy egységes arculatú stilizált rajzon jelennek meg. Sajnálatos, hogy a sematikus térképen ezeket a jelöléseket nem alkalmazták. (Bizonyára ennyire már nem akartak eltérni a bevezetőben ismertetett „szabályoktól”.)

kepkivagas_szeged-2.PNG

Szeged munkanapi közlekedési rendre vonatkozó vonalhálózati térképe
Forrás: szkt.hu

Veszprém

A január 1-jétől új szolgáltatóval jelentkező veszprémi autóbusz-hálózat is új sematikus vonalhálózati térképet kapott. A budapestihez hasonló megoldásokat találunk: itt is fel vannak tüntetve a városrészek (visszafogottabb szürke színnel), a csomópontokat egy téglalap jelöli. Folyó helyett itt a viszonyítási vonalat a főutak számozása jelenti, mint az a jelmagyarázatból kiderül. Jelölve vannak ezen felül az ügyfélszolgálatok és a jegyautomaták helyei is, továbbá külön meg lett nevezve a vasútállomás és az állatkert. Igazi ritkaságnak számít a QR-kód használata, ami nem maradt le erről a térképről.

Ilyen lett a veszprémi vonalrajz:

kepkivagas_veszprem.PNG

Veszprém sematikus vonalhálózati térképe
Forrás: vbusz.hu

Szolnok

Külön cikket érdemelne az a téma, hogy az átlag felhasználó (a városba érkező, idegenül mozgó utas) számára mennyire könnyű (vagy nem könnyű) a hozzáférés az ilyen térképes tájékoztató anyagokhoz, A szolnoki szolgáltató honlapján például nem találtam meg ezt a térképet. Érthetetlen, hogy a szolgáltató miért nem tartotta fontosnak ezt a címlapon, vagy legalább „annak közelében” belinkelni, ha már egyszer rendelkezik egy ilyennel. Hosszas keresés után végül egy külső (a szolgáltatótól független) honlapon találtam ezt az egyébként jól használható térképet (feltéve ha még aktuális, és nem történt változás a közzététel óta).

Szolnok vonalhálózati térképe
Forrás: KMKK / gk.uni-neumann.hu

Budapest vonzáskörzete / Pest megye

Az eddigiektől kissé eltérő volt a cél: egy adott térség távolsági autóbusz-hálózatát (a vasúti kapcsolódási pontokkal együtt) kellett bemutatni – a sematikus vonalhálózati térképeket az elsők között bevezető –  Volánbusznak. A térséget itt is feldarabolták kisebb, kezelhető egységekre (pl. Vác térsége, Gödöllő és Aszód térsége, Cegléd, Nagykőrös és Albertirsa térsége, stb.)

Érdekesség, hogy bár a Cegléd–Kecskemét-vasútvonal a valóságban nyílegyenes, ezen a térképen – éppen a fenti céloknak való megfelelés érdekében – viszont egy bonyolult cikkcakk-vonal lett belőle. Az elsődleges cél nyilván nem ennek a vasútvonalnak a bemutatása volt, hanem inkább a településeket kellett úgy elhelyezni, hogy azok egymás fölé-mellé kerüljenek. Valamit valamiért – cserébe a Cegléd–Kecskemét-autóbuszvonal (mint gerincvonal) függőleges egyenes lett:

kepkivagas_volanbusz-2.PNG

Részlet Cegléd, Nagykőrös és Albertirsa térségének vonalhálózati térképéről
Forrás: volanbusz.hu

A lap szélén megszakított vonalak egy másik térképen vagy a lap jobb felső, üresen hagyott sarkában folytatódnak. Erre egy felirat külön felhívja a figyelmet:

kepkivagas_volanbusz-3.PNG

Részlet Cegléd, Nagykőrös és Albertirsa térségének vonalhálózati térképéről
Forrás: volanbusz.hu

A Volánbusz egyébként kettős megoldást használ: A távolsági járatoknál sematikus rajzokat közöl, míg a városok belső vonalainak ábrázolásánál megmarad a „hagyományosabb” megoldásnál:

kepkivagas_volanbusz-4.PNG

Cegléd autóbuszvonalai
Forrás: volanbusz.hu

Kecskemét

A szolgáltató idén tett közzé egy ilyen sematikus Kecskemét-térképet. A fenti példáktól eltérően itt inkább a településrészek megnevezése és színes kiemelése a szembetűnő, miközben a vonalak és megállóhelyek mintha a háttérbe szorultak volna. A térképből nem derül ki, hogy az egyébként (az útvonalhálózat hiányosságaitól eltekintve) közel szabályos sugaras-gyűrűs szerkezetű város melyik vonala jelöl sugárutat és melyik vonal jelöl körutat. A lapra „nem fértek rá” a külső városrészek végállomásai, több vonal a lap szélén egyszerűen megszakad, anélkül hogy ez egy másik lapon vagy a lap valamelyik üres sarkában elhelyezett mezőben folytatódna. Így az áttekinthetőség, könnyen kezelhetőség követelményének egyelőre aligha tud megfelelni. Amellett a tartalmi hibák, a durva helyesírási hibákkal, indokolatlan rövidítésekkel és túl apró betűvel írt feliratok, valamint a következetlen és pontatlan városrészjelölések sem tesznek jót a térkép megítélésének.

A térkép az aktuális tereléseket, pótlójáratokat nem tartalmazza.

kepkivagas_kecskemet.PNG

 Kecskemét sematikus vonalhálózati térképe
Forrás: dakk.hu

Dunaújváros

Az előbbi ellenkezőjére egy példa: Dunaújváros esetében utcák, településrészek nevei egyáltalán nincsenek feltüntetve, a megállóhelyek nevén kívül két tájékozódási pont van még megadva: a kórház és a vasútállomás. Cserébe viszont nem mulasztották el a készítők szerepeltetni a jelmagyarázatot (ez akkor is fontos, ha az ott felsorolt jelölések triviálisnak tűnnek) és a közzététel dátumát (érvényesség kezdetét), valamint egy listát az összes viszonylatszámmal és a hozzájuk tartozó végállomások, útvonalak rövid leírásával.

kepkivagas_dunaujvaros.PNG

Dunaújváros sematikus autóbuszvonal-hálózati térképe
Forrás: knykk.hu

Debrecen

Debrecen sematikus vonalhálózati térképe: a „horrortérkép”. Az alkotók ragaszkodtak ahhoz, hogy mindent egy lapon szeretnének ábrázolni. A végeredmény egy brutálisan túlzsúfolt, áttekinthetetlen és megtévesztő rajz lett.

Debrecen sematikus vonalhálózati térképe
Forrás: dkv.hu

Zalaegerszeg

A zalaegerszegi térképen arra látunk egy sajnálatos példát, hogy mennyire nehéz helyzetben van a térkép készítője, amikor a túlságosan összetett útvonal vagy az egy viszonylatszámhoz tartozó többféle útvonalváltozat ábrázolásával kell megküzdenie.

Most akkor merre is megy az 1-es busz? Sajnos ez ebből a rajzból aligha fog kiderülni:

kepkivagas_zala1.PNG

Részlet Zalaegerszeg sematikus autóbuszvonal-hálózati térképéből
Forrás: enykk.hu

Vasútvonal-hálózat

Kicsit kilóg a sorból ez a sematikus térkép, de legyen egy ilyen példa is: itt az egész országra vonatkozó alágazati hálózatról van szó, kapcsolódási pontokkal a szomszédos országok hálózatához. A követelmények (elvárások) viszont itt is hasonlóak: Fejléc két nyelven, elérhetőségekkel, érvényesség dátumával, jelmagyarázattal. A két szolgáltató vonalai két eltérő színnel vannak jelölve, a főbb vonalakat vastagabb vonalak jelölik. Az országhatár mellett a nagyobb folyók, tavak is jelölve vannak – de semmi egyéb.

Ilyen lett a sematikus országos vasúti térkép:

kepkivagas_vasut.PNG

Részlet Magyarország személyszállítási vasúti térképéről
Forrás: mavcsoport.hu

A nyilvánvaló terjedelmi korlátok miatt a fenti ábrán csak a fontosabb állomások, csomópontok vannak megnevezve. Van azonban – több Budapest környéki térkép mellett – egy regionális térkép is a MÁV honlapján, ahol az összes állomás és megállóhely fel van sorolva: Ez a Balaton és a Velencei-tó térségét mutatja, bónuszként a kikötőkkel és vízi útvonalakkal együtt. Bizonyára volna igény az ország többi részét kirészletező, könnyen hozzáférhető sematikus térképekre is.

kepkivagas_balaton.PNG

Vasútvonalak a Balaton és a Velencei-tó körül
Forrás: mavcsoport.hu

Fiktív metróhálózat

Végezetül álljon itt egy nem létező város metróhálózatáról készült sematikus vonalhálózati térkép. A 2003-as Kontroll című film több jelenetében is láthattuk ezt az vonalrajzot:

kepkivagas_kontroll.PNG

"Na akkor egy kis figyelmet kérek!" – Jelenet a Kontroll című filmből

 A nyitókép forrása: cities.blog.hu

Fenn vagyunk a Facebook-on: Aranykerék.blog
Csatlakozz, hogy időben értesülhess az újabb bejegyzésekről.

Ajánljuk a blog többi cikkét is: Aranykerék blog

A bejegyzés trackback címe:

https://aranykerek.blog.hu/api/trackback/id/tr8014532666

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Dénes Balázs 2019.01.20. 19:39:16

Izgalmas és szakmailag korrekt összefoglaló napjaink vonalhálózati térképeiről. Jók a leírások, olykor velősek, de egyben valósak is a vélemények, a hiányzó elemek vagy a túltolt infódömping problémaköréről.... ügyes :)